garngraffiti

Somayas Slöjdgerillor tar garnet till hjälp för att väcka opinion om barns utsatthet på skyddade boenden. (Foto Somaya)

Somayas Slöjdgerillor tar garnet till hjälp för att väcka opinion om barns utsatthet på skyddade boenden. (Foto Somaya)

garngraffiti