garngraffiti

Somayas Slöjdgerillor vill föra diskussionen kring de osynliga barnen i det offentliga rummet och de gör det med hjälp av garngraffiti. (Foto Somaya)

Somayas Slöjdgerillor vill föra diskussionen kring de osynliga barnen i det offentliga rummet och de gör det med hjälp av garngraffiti. (Foto Somaya)

garngraffiti