arbete

Fideli Sundqvist i arbete, detalj till bokomslaget Schakalen kommer till. (Foto Magnus Cramer)

Fideli Sundqvist i arbete, detalj till bokomslaget Schakalen kommer till. (Foto Magnus Cramer)

arbete