soffa

Möbelföretaget Sweefs soffa med Livstyckets mönster, gjort tillsammans med Hallwylska i Stockholm. (Foto Sweef)

Möbelföretaget Sweefs soffa med Livstyckets mönster, gjort tillsammans med Hallwylska i Stockholm. (Foto Sweef)

soffa