garntagg

"Jag drömmer att jag flyter". Garnapa är en av årets fina slöjdberättare också, hon berättar poetiskt i garn. (Foto Elisabeth Bucht)

”Jag drömmer att jag flyter”. Garnapa är en av årets fina slöjdberättare också, hon berättar poetiskt i garn. (Foto Elisabeth Bucht)

garntagg