korsstygnsmönster

King Kong och Donkey Kong, mönster från lucka 8 och 9 i Fuldesigns pågående adventskalender. (Foto Fuldesign)

King Kong och Donkey Kong, mönster från lucka 8 och 9 i Fuldesigns pågående adventskalender. (Foto Fuldesign)

korsstygnsmönster