bokuppslag

Inspirerande pappersklipp! I boken finns också uppmaningar och beskrivningar att göra själv, bland annat att klippa till med saxen. (Foto uppslag Kurbits)

Inspirerande pappersklipp! I boken finns också uppmaningar och beskrivningar att göra själv, bland annat att klippa till med saxen. (Foto uppslag Kurbits)

bokuppslag