nike blanket petition

Nike Blanket Petition av Cat Mazza är också ett av verken som visas här, virkare från hela världen bidrog med en ruta i protest mot Nikes användande av sweatshops. Cat Mazza är intervjuad i Gerillaslöjd också. (Foto Kurbits)

Nike Blanket Petition av Cat Mazza är också ett av verken som visas här, virkare från hela världen bidrog med en ruta i protest mot Nikes användande av sweatshops. Cat Mazza är intervjuad i Gerillaslöjd också. (Foto Kurbits)

nike blanket petition