applikation

Verket Where are our Children, applikation från 1979 från Chile. I utställningen visas också en handskriven lapp som hittades i en ficka på baksidan, med ett meddelande från brodösen. (Foto Kurbits)

Verket Where are our Children, applikation från 1979 från Chile. I utställningen visas också en handskriven lapp som hittades i en ficka på baksidan, med ett meddelande från brodösen. (Foto Kurbits)

applikation