gobeläng

Delar av Siri Derkerts gobeläng Vi-we-nous från 1963. (Foto Kurbits)

Delar av Siri Derkerts gobeläng Vi-we-nous från 1963. (Foto Kurbits)

gobeläng