fotografi

"Votes for women" var det vinnande bidraget, och så som baneret var beställt att se ut. Något som brodöserna vid HV ändrade lite på... (Foto Kurbits)

”Votes for women” var det vinnande bidraget, och så som baneret var beställt att se ut. Något som brodöserna vid HV ändrade lite på… (Foto Kurbits)

fotografi