mosaik

Mosaikplattor med inspiration i karvsnitt av Ulrika Eckhardt. (Foto Sörmlands museum)

Mosaikplattor med inspiration i karvsnitt av Ulrika Eckhardt. (Foto Sörmlands museum)

mosaik