Gunnel Eriksson

Gunnel Eriksson valde också att ha kvar vasens funktion, men lade en rotkrans som dekoration. Hon började från början trots att rotslöjden är oerhört tidskrävande. (Foto Kurbits)

Gunnel Eriksson valde också att ha kvar vasens funktion, men lade en rotkrans som dekoration. Hon började från början trots att rotslöjden är oerhört tidskrävande. (Foto Kurbits)

Gunnel Eriksson