PhotoSannaLindberg

Hanna Hedman deltar på Färgfabriken då Platina 15-årsjubilerar. (Foto Sanna Lindberg)

Hanna Hedman deltar på Färgfabriken då Platina 15-årsjubilerar. (Foto Sanna Lindberg)

smycke