Livstycket

Livstycket som vanligtvis finns i Tensta utanför Stockholm, återfanns här också på Formex för ett par veckor sedan. (Foto Kurbits)

Livstycket som vanligtvis finns i Tensta utanför Stockholm, återfanns här också på Formex för ett par veckor sedan. (Foto Kurbits)

Livstycket