textil

Stockholmsmönstret från Livstycket var ett sätt att få de deltagande kvinnorna att lära känna Stockholm och göra staden till sin. (Foto Kurbits)

Stockholmsmönstret från Livstycket var ett sätt att få de deltagande kvinnorna att lära känna Stockholm och göra staden till sin. (Foto Kurbits)

textil