tryckram

En av Livstyckets textiltrycksramar, där deras mönster skymtar. Ofta återfinns Tensta i deras mönster. (Foto Sweef)

En av Livstyckets textiltrycksramar, där deras mönster skymtar. Ofta återfinns Tensta i deras mönster. (Foto Sweef)

tryckram