bokuppslag

Carrie Reichardts mosaikmur utanför sin ateljé utanför London. Carrie deltar i boken och hävdar att revolutionen kan skapas med hjälp av mosaik. (Foto uppslag ur boken Kurbits)

Carrie Reichardts mosaikmur utanför sin ateljé utanför London. Carrie deltar i boken och hävdar att revolutionen kan skapas med hjälp av mosaik. (Foto uppslag ur boken Kurbits)

bokuppslag