keramik

Blås&Knådas sommarutställning, keramik i förgrunden av Gunilla Maria Åkesson. (Foto Kurbits)

Blås&Knådas sommarutställning, keramik i förgrunden av Gunilla Maria Åkesson. (Foto Kurbits)

keramik