slöjdinkubator

Lampa och skulptur av Lotta Lampa, Sophia Lithells pallar i bakgrunden. (Foto Kurbits)

Lampa och skulptur av Lotta Lampa, Sophia Lithells pallar i bakgrunden. (Foto Kurbits)

slöjdinkubator