figurin

Verk från Alexander Talléns pågående utställning på Skövde konsthall. (Foto Skövde konsthall)

Verk från Alexander Talléns pågående utställning på Skövde konsthall. (Foto Skövde konsthall)

figurin