figurin

Toppbilden i all sin prakt porslinsfigurinen i Alexander Talléns uppdaterade version. (Foto Alexander Tallén)

Toppbilden i all sin prakt porslinsfigurinen i Alexander Talléns uppdaterade version. (Foto Alexander Tallén)

figurin