uppslag bok

Norah, top och dress, ur boken Sy! Urban Collection by Jenny Hellström. Det fina fotot i boken är som tidigare taget av Alexander Ruas, här förstås orättvist återgivet av mig. (Foto Kurbits)

Norah, top och dress, ur boken Sy! Urban Collection by Jenny Hellström. Det fina fotot i boken är som tidigare taget av Alexander Ruas, här förstås orättvist återgivet av mig. (Foto Kurbits)

uppslag bok