omslag

Sy! Urban Collection by Jenny Hellström heter den nya boken från Jenny Hellström Ruas, med beskrivningar på plagg du alltså syr själv. (Foto Kurbits)

Sy! Urban Collection by Jenny Hellström heter den nya boken från Jenny Hellström Ruas, med beskrivningar på plagg du alltså syr själv. (Foto Kurbits)

omslag