skåp

Från mässans utställningsområde Twelve, där man bjuder in etablerade och verksamma formgivare att visa upp sin produktion. Här Färg&Blanches fina skåp. (Foto Kurbits)

Från mässans utställningsområde Twelve, där man bjuder in etablerade och verksamma formgivare att visa upp sin produktion. Här Färg&Blanches fina skåp. (Foto Kurbits)

skåp