plast

Återbrukade plastförpackningar och petflaskor, Formex inspirationsutställning. (Foto Kurbits)

Återbrukade plastförpackningar och petflaskor, Formex inspirationsutställning. (Foto Kurbits)

plast