silverbrosch

En silverbrosch inspirerad av en traditionell samisk brosch, risku, av Torild Labba. (Foto Shop in Lapland)

En silverbrosch inspirerad av en traditionell samisk brosch, risku, av Torild Labba. (Foto Shop in Lapland)

silverbrosch