papper

Papper är förstås helt fantastiskt om man hanterar det rätt - som Fideli Sundqvist till exempel. Ur boken I love paper. (Foto Maria Wretblad)

Papper är förstås helt fantastiskt om man hanterar det rätt – som Fideli Sundqvist till exempel. Ur boken I love paper. (Foto Maria Wretblad)

papper