kakel

Kakelplatta från Stockholm Bombay Project, kakelplattorna är vintage och kommer från England, Japan eller Indien och köps styckevis. (Foto Stockholm Bombay Project)

Kakelplatta från Stockholm Bombay Project, kakelplattorna är vintage och kommer från England, Japan eller Indien och köps styckevis. (Foto Stockholm Bombay Project)

kakel