tälja

Kristian Ingers försök att graffitimåla ger en täljd träfigur i projeketet Hyssgubbe. (Foto Popill)

Kristian Ingers försök att graffitimåla ger en täljd träfigur i projeketet Hyssgubbe. (Foto Popill)

tälja