tillverkning av väska

Alla väskor sys på gamla symaskiner, helst Singer. Bomullsväven är tung och kräver specialmodifiering av symaskinerna. I bakgrunden syns en av väskorna i sin rätta miljö. (Foto Farmer's racer)

Alla väskor sys på gamla symaskiner, helst Singer. Bomullsväven är tung och kräver specialmodifiering av symaskinerna. I bakgrunden syns en av väskorna i sin rätta miljö. (Foto Farmer’s racer)

tillverkning av väska