fågel

Bilden i inläggets topp i sin helhet, visst är det en fin fågel? (Foto Carsten Nilsson)

Bilden i inläggets topp i sin helhet, visst är det en fin fågel? (Foto Carsten Nilsson)

fågel