busskur

Busskurerna är synnerligen vackra på landsbygden i Wales, eller hur? Speciellt också när de får fina stolar...(Foto BBC)

Busskurerna är synnerligen vackra på landsbygden i Wales, eller hur? Speciellt också när de får fina stolar…(Foto BBC)

busskur