virkning

Spets Stjärnblomma, ur boken Virka! från Hemslöjdens Förlag. (Foto Thomas Harrysson)

Spets Stjärnblomma, ur boken Virka! från Hemslöjdens Förlag. (Foto Thomas Harrysson)

virkning