ribbvirkning

Ribbvirkade trianglar, ur Maria Gullbergs bok Virktekniker, som kommit ut i anslutning till boken Virka! På Hemslöjdens Förlag. (Foto Thomas Harrysson)

Ribbvirkade trianglar, ur Maria Gullbergs bok Virktekniker, som kommit ut i anslutning till boken Virka! På Hemslöjdens Förlag. (Foto Thomas Harrysson)

ribbvirkning