kollage

Duons kollage porträtterar trädgårdar och dess ägare. Här berättas historier och minnen om växtligheten och dess inverkan. (Foto Roerade Bryggare)

Duons kollage porträtterar trädgårdar och dess ägare. Här berättas historier och minnen om växtligheten och dess inverkan. (Foto Roerade Bryggare)

kollage