pall

Pall med tema glädje, gjord av åttio slöjdelever i årskurs tre och fyra på ett par av Umeås skolor. Här är den färdiga pallen utställd och beundras, kanske av ett par görare? (Foto Stina Westerlund)

Pall med tema glädje, gjord av åttio slöjdelever i årskurs tre och fyra på ett par av Umeås skolor. Här är den färdiga pallen utställd och beundras, kanske av ett par görare? (Foto Stina Westerlund)

pall