textil

Magdalena Perers utställning My Japanese Garden ffinns att se på Slöjdgalleriet i Linköping. (Bild Magdalena Perers)

Magdalena Perers utställning My Japanese Garden ffinns att se på Slöjdgalleriet i Linköping. (Bild Magdalena Perers)

textil