burkringar

Av aluminiumringar kan man göra mycket. Återbruk från Hugsmile. (Foto Sabina Krimle)

Av aluminiumringar kan man göra mycket. Återbruk från Hugsmile. (Foto Sabina Krimle)

burkringar