Brodera ylle. Svensk Slöjd/Hemslöjdens förlag. 2011-11