stickning

Detaljbild från Frida Nordlöws utställning Projekt Arkipelag, en bearbetning av den handstickade traditionen och barndomsminnen från skärgården. (Foto Frida Nordlöw)

Detaljbild från Frida Nordlöws utställning Projekt Arkipelag, en bearbetning av den handstickade traditionen och barndomsminnen från skärgården. (Foto Frida Nordlöw)

stickning