stickning

Maska läggs till maska i en stillsam takt, där tiden egentligen inte är väsentlig. Frida Nordlöw diskuterar tid, kärlek och konsumtion genom sitt garn. (Foto Frida Nordlöw)

Maska läggs till maska i en stillsam takt, där tiden egentligen inte är väsentlig. Frida Nordlöw diskuterar tid, kärlek och konsumtion genom sitt garn. (Foto Frida Nordlöw)

stickning