färgningsmanifestet

Färgningsmanifestet började med en fältstudie i Indien där Lina Sofia Lundin gick bredvid hantverkare som arbetade med naturlig färgning. (Foto Lina Sofia Lundin)

Färgningsmanifestet började med en fältstudie i Indien där Lina Sofia Lundin gick bredvid hantverkare som arbetade med naturlig färgning. (Foto Lina Sofia Lundin)