björkpall

Björkpall av Saina Barazande, ingår i utställningen Ett två trä på Artipelag i Stockholm. (Foto Jean-Baptiste Beranger)

Björkpall av Saina Barazande, ingår i utställningen Ett två trä på Artipelag i Stockholm. (Foto Jean-Baptiste Beranger)

björkpall