textil

Ett textilt kärlekslandskap av gula boxar, fritt tolkade av de deltagande konstnärerna. Visas i Malmö just nu. (Foto KKV Textiltryck)

Ett textilt kärlekslandskap av gula boxar, fritt tolkade av de deltagande konstnärerna. Visas i Malmö just nu. (Foto KKV Textiltryck)

textil