renovering

Bild från en av Tintin Löfdahls färgrenoveringar, där de olika nyanserna syns i rummen. (Foto Färgapoteket)

Bild från en av Tintin Löfdahls färgrenoveringar, där de olika nyanserna syns i rummen. (Foto Färgapoteket)

renovering