examensutställning

Examensutställning på Konstfack, Kristine Leimanis de Borst, Textile in the expanded field. (Foto Konstfack)

Examensutställning på Konstfack, Kristine Leimanis de Borst, Textile in the expanded field. (Foto Konstfack)

examensutställning