pälsgraffiti

Gruppen Neozoons protester mot päls tar sig uttryck i djurformade begagnade pälsar på gatan. Pälsgraffiti som stöd för djurens rätt alltså. (Foto Neozoon)

Gruppen Neozoons protester mot päls tar sig uttryck i djurformade begagnade pälsar på gatan. Pälsgraffiti som stöd för djurens rätt alltså. (Foto Neozoon)

pälsgraffiti