sten

Också stenar blir varsamt omhändertagna av Susanne Bauer. (Foto Susanne Bauer)

Också stenar blir varsamt omhändertagna av Susanne Bauer. (Foto Susanne Bauer)

sten