shibori

Repetativt kan vara ett inslag i shiborin. Tyget får varietat uttryck genom mönstringar eller upprepningar beroende på sättet man blockerar. (Foto Konstfack)

Repetativt kan vara ett inslag i shiborin. Tyget får varietat uttryck genom mönstringar eller upprepningar beroende på sättet man blockerar. (Foto Konstfack)

shibori